Aranżacja lobby Krupa Gallery - konkurs międzynarodowy

Aranżacja lobby Krupa Gallery - konkurs międzynarodowyZapraszamy do udziału w konkursie na artystyczną aranżację przestrzeni wnętrza lobby w nowo powstającej galerii sztuki współczesnej we Wrocławiu – Krupa Gallery.

Regulamin konkursu dla architektów wnętrz na lobby galerii

Organizator konkursu

Krupa Gallery Sp. z o.o., z siedzibą: al. Wiśniowa
85c/10, 53-126 Wrocław

Cel konkursu dla architektów wnętrz

Wyłonienie koncepcji artystycznej projektu lobby galerii sztuki współczesnej we Wrocławiu.

Zadanie konkursu dla architektów wnętrz

Opracowanie koncepcji artystycznej aranżacji lobby galerii spełniającej warunki określone poniżej.

Przesdmiot konkursu dla architektów wnętrz

Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji artystycznej aranżacji przestrzeni wejścia galerii polskiej sztuki współczesnej, dalej nazywanej “Lobby”, zgodnie z punktem 2 paragrafu. Koncepcja aranżacji powinna uwzględniać całą  dostępną przestrzeń, z zachowaniem funkcjonalności opisanych w punkcie 3 tego paragrafu.

Kryteria oceny

Ocena koncepcji zostanie dokonana przez Komisję, z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

  • spójność i logiczność zaproponowanej koncepcji
  • obecność form multimedialnych i mechanicznych (kinetycznych) w zaproponowanej koncepcji
  • atrakcyjność wizualna oraz wrażenie artystyczne, estetyczne i przestrzenne
  • oryginalność i innowacyjność zaproponowanych rozwiązań
  • dostosowanie koncepcji do istniejącego układu przestrzennego

Terminy

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 16 października 2018 roku o godz. 23:59.

Wyniki Konkursu zostaną̨ podane do publicznej wiadomości na stronie Organizatora, krupagallery.net do dnia 26 października 2018 roku.

Nagrody

1. W konkursie przewidziano nagrodę dla najlepszej Pracy Konkursowej w wysokości 8000 PLN.
2. Autor zwycięskiej Pracy konkursowej zostanie zaproszony przez Organizatora do jej realizacji poprzez:
a) zlecenie projektu wykonawczego;
b) realizację lub nadzór autorski nad realizacją zgłoszonej koncepcji.

Więcej informacji o konkursie dla architektów wnętrz znajdziesz na stronie: krupagallery.net

Przekrój

Przekrój

Rzut antresoli

Rzut antresoli

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!