Konkurs na projekt koncepcyjny elementów wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej

Konkurs na projekt koncepcyjny elementów wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności BożejZapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na projekt koncepcyjny elementów wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej, organizowanym przez Archidiecezję Warszawską.

Cel konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, artystycznym, wizualnym i ekonomicznym koncepcji wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej.

Zadanie konkursu
Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację koncepcji projektowych i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu oraz wiedzą branżową. Mogą one następnie służyć do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej wykonanie elementów wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej. Koncepcje powinny odpowiadać programowi ideowemu wnętrza Świątyni, jak również kanonom piękna wystroju wnętrz chrześcijańskiej architektury sakralnej oraz wpasowywać się w istniejącą przestrzeń. Rozwiązania powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu

Przedmiot konkursu
Konkurs polega na wykonaniu koncepcji plastycznej wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej w Częściach I-V.
Część I obejmuje wnętrze główne Świątyni Opatrzności Bożej.
Część II obejmuje Kaplicę Maryjną w Świątyni Opatrzności Bożej.
Część III obejmuje Kaplicę Adoracyjną w Świątyni Opatrzności Bożej.
Część IV obejmuje Kaplicę Pokutną w Świątyni Opatrzności Bożej.
Część V obejmuje Kaplicę Grobu Pańskiego w Świątyni Opatrzności Bożej

Na każdą z Części Konkursu Uczestnik składa osobną pracę konkursową (projekty). Nie ma obowiązku składać prac na wszystkie Części. Uczestnik może złożyć pracę na dowolną ilość części, nie więcej niż jedną pracę na daną część. Wynik Konkursu dla poszczególnych Części jest niezależny od wyników w pozostałych Częściach, co oznacza, że dla każdej z Części wyłaniana jest I nagroda oraz II nagroda oraz ewentualne wyróżnienia.

Sąd konkursowy
1) Marcin Adamczewski Archidiecezja Warszawska
2) Ks. Tadeusz Aleksandrowicz Kustosz Sanktuarium - Parafia Opatrzności Bożej
3) Arch. Andrzej Gaczoł Politechnika Krakowska
4) Piotr Gaweł Centrum Opatrzności Bożej
5) Arch. Krzysztof Ingarden, Sędzia SARP
6) Bp Michał Janocha Archidiecezja Warszawska
7) Arch. Ewa Kuryłowicz Sędzia SARP
8) Bp Rafał Markowski – Przewodniczący Sądu Konkursowego, Archidiecezja Warszawska
9) Lucjan Orzech Art. malarz
10) Hanna Pstrągowska-Dubiel Art. malarz
11) Arch. Wojciech Szymborski Pracownia Szymborski i Szymborski Architekci ŚOB

Terminy
1. Ogłoszenie Konkursu w siedzibie Zamawiającego i na stronach internetowych. 25.05.2018
2. Termin składania pytań do zapisów regulaminu Konkursu (treść regulaminu oraz załączniki formalne F1-F11) 08.06.2018
3. Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu 25.06.2018
4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 16.07.2018
5. Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych
30.07.2018
6. Nieprzekraczalny termin na składanie pytań do załączników merytorycznych Regulaminu dla dopuszczonych do udziału w
Konkursie (zał. M1- M5) 10.08.2018
7. Termin publikacji odpowiedzi na pytania do załączników merytorycznych Regulaminu 30.09.2018
8. Termin złożenia prac konkursowych 30.03.2019
9. Rozstrzygnięcie Konkursu 30.04.2019
10. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, prezentacja nagrodzonych prac 23.05.2019
1.1 Otwarcie wystawy pokonkursowej, wypłata nagród 02.06.2019

Nagrody
Dla uczestnika Konkursu którego praca zostanie przez Sąd Konkursowy uznana za najlepszą, przewidziano I nagrodę pieniężną w wysokości:
a. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto dla Części I;
b. 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) złotych brutto dla Części II;
c. 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) złotych brutto dla Części III;
d. 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) złotych brutto dla Części IV;
e. 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) złotych brutto dla Części V.

Dla uczestnika Konkursu, którego praca zostanie przez Sąd Konkursowy nagrodzona II nagrodą pieniężną przewidziano:
a. 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych brutto dla Części I;
b. 12.000 (dwanaście tysięcy) złotych brutto dla Części II;
c. 12.000 (dwanaście tysięcy) złotych brutto dla Części III;
d. 12.000 (dwanaście tysięcy) złotych brutto dla Części IV;
e. 12.000 (dwanaście tysięcy) złotych brutto dla Części V.

Więcej na

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!

услуги по таможенному оформлению