Dobrą Rzecz Zaprojektuj - 15.06.2014

Dobrą Rzecz Zaprojektuj - 15.06.2014POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs „Dobrą Rzecz Zaprojektuj” zwany dalej Konkursem prowadzony jest przez Organizatora Konkursu - Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem", z siedzibą przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie (43-400), zwanego w dalszej części regulaminu Organizatorem. Konkurs będzie się odbywał na zasadach niniejszego Regulaminu.
2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje poprzez zgłoszenie swojego udziału w  Konkursie, przez co rozumie się przesłanie projektu/ów do Konkursu oraz wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
4. Niniejszy Regulamin jest wiążący zarówno dla Organizatora jak i wszystkich uczestników.
5. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest uważne zapoznanie się z Regulaminem.
6. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Uczestników Konkursu.
7. Tytuł konkursu: „Dobrą Rzecz Zaprojektuj”.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
9. Konkurs jest anonimowy do momentu rozstrzygnięcia i ogłoszenia jego wyników.
10. Konkurs jest jednoetapowy.

CEL KONKURSU
1. Stworzenie autorom  najciekawszych prac możliwości podjęcia współpracy z Organizatorem i wdrożenia do produkcji konkursowego projektu.
2. Rozszerzenie oferty produktowej Organizatora.
3. Zwiększenie produkcji produktów Organizatora połączone z działalnością statutową Organizatora.
4. Popularyzowanie sztuki użytkowej i roli designu zaangażowanego oraz ekonomii społecznej.
5. Promocja młodych polskich projektantów i polskiego designu.
6. Propagowanie wśród młodych projektantów idei projektowania zaangażowanego społecznie

CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od 17 lutego 2014 roku do 15 czerwca 2014 roku.

UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do projektantów wzornictwa i sztuki użytkowej oraz wszystkich, którzy pasjonują się projektowaniem oryginalnych produktów - osób młodych, starszych, studentów, architektów, projektantów wnętrz oraz wszystkich zainteresowanych współczesnym wzornictwem i zagadnieniami ekonomii społecznej.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (tj. zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzeństwo).
4. Poprzez Uczestnika Konkursu rozumie się osobę lub grupę osób współtworzących dany projekt. W przypadku grupy osób (co najmniej 2 osoby) należy wskazać w formularzu jedną osobę jako reprezentanta projektu.

PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przez Projekt rozumiana jest gotowa wizualizacja projektu wykonana w jednym z możliwych do tego programów. Na projekt składa się 5 slajdów z dowolnie zakomponowanymi wizualizacjami projektu oraz osobny ( szósty ) slajd  z opisem idei. Dozwolony format pliku to PDF, a wielkość 100x70 cm. Dozwolony rozmiar pojedynczego slajdu nie powinien przekraczać 100 dpi. Arkusze powinny być dostarczone w jednym pliku z imieniem i nazwiskiem autora. Pliki nie spełniające powyższych założeń zostaną wykluczone z Konkursu.
2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie projektu produktu dla marki WellDone®, pierwszej polskiej marki łączącej ekonomię społeczną z designem, przy użyciu materiałów dostępnych w produkcji WellDone® i warunkach przedsiębiorstwa społecznego – drewno,stal,aluminium, sklejka, tkaniny, filc.
3. Projekt oceniany będzie pod względem innowacyjności , funkcjonalności  oraz estetyki. Oceniana też będzie zbieżność projektu z charakterem  linii produktów WellDone®. Najwyżej oceniane będą projekty produktów  potrzebnych w codziennym życiu, oryginalnych, prostych technologicznie, posiadających cechy użytkowe, oparte na dowcipie, biorące pod uwagę, racjonalne wykorzystanie materiału. Przedmioty funkcjonujące w domu i najbliższym otoczeniu człowieka, mogące stać się atrakcyjnymi, ciekawymi  prezentami.
4. Informacje o wynikach Konkursu zostaną umieszczone na stronie WellDone® oraz  na stronie internetowej Organizatora.
5. Organizator nie odsyła prac konkursowych.

LAUREACI
1. Laureaci Konkursu otrzymają dyplom.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez patronów lub sponsorów konkursu.
3. Laureaci mają prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu Nagrody w celach promocyjnych.
4. Nagrodzone produkty oraz Laureaci będą promowani w mediach współpracujących z Organizatorem (publikacje w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, publikacjach i stronach internetowych patronów Konkursu).
5. Laureaci Konkursu zobowiązują się udostępnić Organizatorowi nagrodzone prace do czasowej ekspozycji w wypadku organizacji wystawy pokonkursowej.

TERMINY
1. Ogłoszenie Konkursu następuje: 07 lutego 2014 roku w Zamku Cieszyn podczas konferencji otwierającej Dziewiąte Urodziny Zamku Cieszyn.
2. Czas trwania Konkursu: 17 lutego 2014 roku – 15 czerwca 2014 roku.
3. Ostateczny termin nadsyłania prac do Konkursu to: 15 czerwca 2014 roku, godzina 24:00.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone – 31 czerwca 2014 (informacja o projektach wyłonionych w Konkursie zostanie umieszczona na stronie www.welldone.co)

JURY
1. W skład Jury Konkursu wchodzi max 10 osób. O składzie Jury decyduje Organizator.
2. W skład Jury Konkursu zostali powołani: Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, ASP w Warszawie, Zamku Cieszyn, SPFP oraz reprezentant Sponsora i przedstawiciele mediów :

  • Michał Stefanowski
  • Mariusz Andrukiewicz
  • Wojciech Małolepszy
  • Czesława Frejlich
  • Ewa Gołębiowska
  • Jadwiga Husarska- Sobina
  • Ewa Trzcionka
  • Laura Majboroda- Andrukiewicz
  • Reprezentant Sponsora Nagrody Głównej.

3. Obrady Jury odbędą się w czerwcu 2014 roku.

PARTNERZY I SPONSORZY
1. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Zamek Cieszyn, Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, Sponsor Nagrody Głównej.

NAGRODY W KONKURSIE
1. I nagroda – 5 000 zł; wdrożenie do produkcji zwycięskiego projektu oraz prezentacja projektanta i zwycięskiego projektu na łamach pisma jednego z patronów medialnych.
2. Wyróżnienia; możliwość wdrożenia projektu do produkcji.

Więcej: www.welldone.co/konkurs

Komentarze

Ilość komentarzy: 4

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz
Rain 2014-08-17 09:45:37

Great article but it didn't have eveiythrng-I didn't find the kitchen sink!

Roland 2014-08-18 16:35:33

pisze:Sam przekonałem się, że nie można się poddwaać. Kilka razy w życiu wszyscy mf3wili to Ci się nie uda, nie podołasz temu. Mnie to motywowało jeszcze bardziej i za każdym razem mf3wiłem sobie pokażę im, że się mylili . Miałem to szczęście, że większość rzeczy udała mi się i teraz mogę spokojnie planować kolejne swoje posunięcia bez wysłuchiwania ciągłych narzekań nad głowąAdrian Strf3jwąs ostatnio opublikował..

Elena 2014-08-18 18:46:59

Gratulacje dla Izy za pięknie złapaną akcję! I życzenia rf3wnie pięknej i wesołej dziewczynki (chłopaka?) w domu już wcale nie tak długo:)P.S. Twf3j khncaoy webmaster już przenif3sł posty, więc czas na zmianę treści tego posta;) http://tmzprrvbvdb.com [url=http://xuqckywckct.com]xuqckywckct[/url] [link=http://isliiag.com]isliiag[/link]

Kalyn 2014-08-21 05:52:51

This posntig knocked my socks off http://drhfhe.com [url=http://zucywhtx.com]zucywhtx[/url] [link=http://uoelci.com]uoelci[/link]

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!

Инфракрасный термометр www.chemtest.com.ua/ на сайте.
Ограждения лестниц из нержавейки http://arbud-prom.com.ua.
http://velomarket.org.ua